เด็กซาปอย http://deksapoil.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=24-08-2011&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=24-08-2011&group=1&gblog=13 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีฮับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=24-08-2011&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=24-08-2011&group=1&gblog=13 Wed, 24 Aug 2011 1:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=25-09-2007&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=25-09-2007&group=1&gblog=12 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[โยคะนอกเสื่อ…..ความเชื่อมโยง... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=25-09-2007&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=25-09-2007&group=1&gblog=12 Tue, 25 Sep 2007 11:06:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=11-04-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=11-04-2007&group=1&gblog=10 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[……((((โยคะนอกเสื่อ))))…….ตอนที่ 10 Power Yoga ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=11-04-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=11-04-2007&group=1&gblog=10 Wed, 11 Apr 2007 13:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=10-05-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=10-05-2007&group=2&gblog=5 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[สอนเทคนิคของท่า ......Monkeyyyy pose]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=10-05-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=10-05-2007&group=2&gblog=5 Thu, 10 May 2007 10:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=16-04-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=16-04-2007&group=2&gblog=4 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[................เอารูป BACK BENDING มาฝากครับ..........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=16-04-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=16-04-2007&group=2&gblog=4 Mon, 16 Apr 2007 12:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=2&gblog=3 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[Downward-facing dog after raining day:) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=2&gblog=3 Mon, 09 Apr 2007 11:23:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=2&gblog=2 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[สอนเทคนิคของท่า Urdhva Mukha Svanasana ; Upward-facing dog]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=2&gblog=2 Mon, 09 Apr 2007 22:38:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=2&gblog=1 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[BACK BENDING เริ่มที่ตรงไหน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=2&gblog=1 Tue, 03 Apr 2007 11:33:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=11-04-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=11-04-2007&group=1&gblog=9 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[……..(((((โยคะนอกเสื่อ))))))...ตอนที่ 9 โยคะกับวันที่รู้สึก Down (อย่างแรง) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=11-04-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=11-04-2007&group=1&gblog=9 Wed, 11 Apr 2007 13:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=8 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[……......(((((โยคะนอกเสื่อ))))))........ตอนที่ 8 โยคะกับอิฐสองก้อน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=8 Mon, 09 Apr 2007 22:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=7 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[…………(((((((โยคะนอกเสื่อ))))))………..ตอนที่ 7 YIN-YANG โยคะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=7 Mon, 09 Apr 2007 22:29:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=6 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[...(((((โยคะนอกเสื่อ)))))..ตอนที่ 6 ดร. หรือ โยคะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=09-04-2007&group=1&gblog=6 Mon, 09 Apr 2007 22:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=1&gblog=5 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[ …((((โยคะนอกเสื่อ))))……. ตอนที่ 5 เมื่อผมเริ่มสอนโยคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=1&gblog=5 Tue, 03 Apr 2007 13:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=1&gblog=4 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[..........(((((โยคะนอกเสื่อ)))).....ตอนที่ 4 แลกด้วยหัวใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=03-04-2007&group=1&gblog=4 Tue, 03 Apr 2007 12:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=3 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[........((((โยคะนอกเสื่อ))))))........ตอนที่ 3 โยคะยิ้มยาก:)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=3 Fri, 30 Mar 2007 12:20:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=2 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[......((((((โยคะนอกเสื่อ))))))).....ตอนที่ 2 ท้าทายตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=2 Fri, 30 Mar 2007 12:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=1 http://deksapoil.bloggang.com/rss <![CDATA[.........((((โยคะนอกเสื่อ)))).........The Beginning.........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deksapoil&month=30-03-2007&group=1&gblog=1 Fri, 30 Mar 2007 12:21:20 +0700